รมว.สธ.ตรวจพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่แม่สอด

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตรวจติดตามการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าประชุม เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดตาก และแผนรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจาก จังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การเตรียมความพร้อม จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักกัน ระดับพื้นที่ Local Quarantine และการ Cohort ward ในโรงพยาบาลแม่สอด เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ณ โรงพยาบาลแม่สอด

หลังจากนั้น เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานกักกันโรค ระดับพื้นที่ (Local Quarantine) ที่โรงแรมภูอินทร์ อำเภอแม่สอด และได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ช่วยกันเสียสละเพื่อส่วนรวม ทำให้เห็นว่าทุกส่วนที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการคัดกรอง การกักกันตัว การค้นหากลุ่มเสี่ยง รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่เสียสละและทำงานอย่างหนัก เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดตาก ปัจจุบันมียอดจำนวนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 87 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 31 ราย เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ขณะที่อีก 55 ราย ยังคงอยู่รักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น