กกต.จัดเลือกตั้งสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี 28 มี.ค.2564 เปิดรับสมัคร 8-12 ก.พ. !!

ที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาและเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามที่สำนักงาน กกต. เป็นผู้เสนอ โดย กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
ส่วนวันเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 และจะมีการสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่าง 8-12 กุมภาพันธ์ โดยการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในปลายเดือนมีนาคม เป็นการเลือกตั้งภายใน 56 วัน ตามกรอบที่จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน โดย กกต.มีอำนาจสามารถประกาศจะเลื่อน หรือขยายได้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น
ข้อมูลจาก: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น