จ.เชียงราย จัดประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์ covid-2019 เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขสกัดกั้นยับยั้ง และสื่อสารความเข้าใจแก่ประชาชน

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ของจังหวัดเชียงราย ในการป้องกันแก้ไขสกัดกั้นยับยั้งและสื่อสารความเข้าใจ และความร่วมมือสำหรับประชาชน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ศาลากลางฯ  เพื่อหารือรับทราบสถานการณ์ในการป้องกันแก้ไขสกัดกั้นยับยั้งและสื่อสารความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ สำหรับประชาชนในกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019

โดยการประชุมครั้งนี้ คณะทำงานได้รับทราบข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับสถานการณ์จากทั่วโลกที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นกว่า 92 ล้านรายแล้ว ส่วนสถานการณ์ในประเทศบางจังหวัดเริ่มนิ่ง บางจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง จากนั้น รับทราบการป้องกันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่มีการตรวจเชิงรุกและป้องกันจุดเสี่ยง ทั้งสถานบันเทิงในอำเภอเมืองและอำเภอแม่สาย ที่ให้ผลเป็นลบ การส่งตัวข้ามแดนของประเทศที่มีอาณาเขตติดกันให้ตรวจหาเชื้อก่อนส่งตัวกลับออกไป ทั้งนี้ ขอให้ใช้แอปหมอชนะ หรือ เชียงรายสวัสดีอย่างแพร่หลายในจังหวัดด้วย

นอกจากนี้ ได้รับทราบรายงานการปฏิบัติภารกิจของรองแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อรับทราบสถานการณ์จากบ่อนการพนันใน สปป.ลาว และเมียนมา และขอให้ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มในมาตรการสกัดกั้นคนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนด้วย จึงต้องให้ป้องกันการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ

ส่วนภาคแรงงาน ให้เตรียมพร้อมรับลงทะเบียนคนต่างด้าว ที่เข้ามาก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ทั้งที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง แล้วจัดทำทะเบียนประวัติส่งให้กระทรวงมหาดไทย ให้ประสานรับการลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ให้เรียบร้อย หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานและประสานการแก้ไขโดยด่วน เพราะมีเวลาจำกัดในระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น ขณะเดียวกันให้จุดชุดปฏิบัติการออกตรวจแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย นอกจากนี้ ให้บังคับใช้ข้อตกลงในการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถตู้แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก และพนักงานขับรถบรรทุกและหัวลากเทรลเลอร์ ให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดเคร่งครัดด้วย

ทั้งนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย รณรงค์สร้างการรับรู้ในคำสั่งจังหวัดเชียงราย และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายทุกฉบับ เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือ และเป็นพลังในการสกัดกั้นการแพร่รระบาดและการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดเชื้อปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้อย่างยั่งยืนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น