จิตอาสาแม่สรวย ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมธาตุคุ้มเวียงสรวย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นายบูรณ์ล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวนประมาณ 100 คน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดกิ่งไม้ กวาดใบไม้ เก็บขยะ ณ พระบรมธาตุคุ้มเวียงสรวย หมู่ที่ 14 บ้านเด่นภูเวียง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น