ม.แม่โจ้ส่งมอบล็อตใหญ่ดอกกัญชาแห้งบด400กิโลกรัม มูลค่า16ล้านบาท ตามโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวเพื่อการแพทย์ฯ

เมื่อวันที่14 ม.ค.2564 ที่โรงปลูกกัญชาอินทรีย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่,สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5,สถานีตำรวจภูธรสันทราย และสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีส่งมอบดอกกัญชาแห้งบดจำนวน 400 กิโลกรัม ตามโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์สายพันธุ์ไทยในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของอาเซียน

ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง กรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานเกรดทางการแพทย์แบบครบวงจร ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 ด้วยการปลูกระบบเกษตรอินทรีย์ มีความปลอดภัย มีมาตรฐาน ไม่มีสารเคมี และสารปรุงแต่งใดๆ ทั้งนี้ดอกกัญชาแห้งบดจำนวน400กิโลกรัมดังกล่าวนี้เป็นการส่งมอบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้กรมการแพทย์ โดยนำส่งไปให้ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการผลิตเป็นยาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ดอกกัญชาแห้งบดจำนวน 400 กิโลกรัม ที่ส่งมอบให้กรมการแพทย์เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในครั้งนี้เป็นผลผลิตจากโครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ในระบบอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 16 ล้านบาท หรือเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40,000 บาท โดยที่ผ่านมาได้มีการส่งมอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม 22 กิโลกรัม,มหาวิทยาลัยขอนแก่น50กิโลกรัม และมหาวิทยาลัยนเรศวร 69 กิโลกรัม ขณะที่ครั้งต่อไปเตรียมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีอีกประมาณ 100กว่ากิโลกรัม
ทั้งนี้ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งกำลังปลูกกัญชาตามโครงการนี้เป็นรอบที่ 3 แล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สายพันธุ์กัญชาที่มีสารTHC และCBD ในทิศทางที่ทางการแพทย์ต้องการ พร้อมทั้งพัฒนาให้ได้สายพันธุ์กัญชาไทยเพื่อจดทะเบียนสายพันธุ์ในระดับสากลและก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นปฏิบัติการทวงคืนสายพันธุ์กัญชาไทย เพราะในอดีตสายพันธุ์กัญชาไทยเคยได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพดีที่สุด 1ใน5ของโลก แต่กลับถูกต่างชาตินำไปจดทะเบียนและใช้ประโยชน์ โดยน่าจะประสบผลสำเร็จในเร็วๆ นี้

ขณะเดียวกันศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ เปิดเผยว่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ ยังทำการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องในเรื่องของสายพันธุ์กัญชาที่มีสาร THC ต่ำ หรือกัญชงด้วย โดยมุ่งที่สารสำคัญเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ที่เหมาะสม ซึ่งทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้การควบคุมทั้งการขออนุญาตและดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย.

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น