สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก เชื้อรวม 94 ล้าน ตายเกิน 2 ล้านราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ยอดผู้ติดเชื้อรวม 94,309,732 ราย อาการรุนแรง 111,481 ราย รักษาหายแล้ว 67,341,548 ราย เสียชีวิต 2,017,798 ราย 
 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 24,102,429 ราย
2. อินเดีย จำนวน 10,543,659 ราย
3. บราซิล จำนวน 8,394,253 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 3,520,531 ราย
5. สหราชอาณาจักร จำนวน 3,316,019 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 127 จำนวน 11,680 ราย
ภาพ ศูนย์ข้อมูลโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น