แนะ 4 กลุ่มเสี่ยง หมั่นตรวจเช็คร่างกาย ป้องกันโควิด-19

แนะผู้ที่จัดอยู่ใน 4 กลุ่มเสี่ยง ให้หมั่นตรวจเช็คสภาพร่างกายและสังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีไข้  ไอ จาม มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์ทันที แจ้งข้อมูลจริงและเปิดเผยประวัติการเดินทาง เพื่อเข้ารับการรักษาต่อไป

4 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย
1.ผู้สูงอายุ
2.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต โรคมะเร็ง โรคอ้วน โรคปอด
3.เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
4.ผู้ที่เคยเดินทางไปยังพื้นที่พบผู้ติดเชื้อหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด
 
วิธีป้องกัน
1.หยุดการเดินทาง
2.ใส่หน้ากากอนามัย
3.ล้างมือให้สะอาด
4.ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม
5.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
6.รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
7.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน หรืออาหาร สุกๆ ดิบๆ
8.ลงทะเบียน เข้า-ออก ตามสถานที่ที่เดินทางไปทุกครั้ง

ข้อมูลจาก : สสส.

ร่วมแสดงความคิดเห็น