แจก 3,500 บาท 2 เดือน ครม.ไฟเขียว ตามเงื่อนไข เยียวยาโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี( ครม.) ในวันที่
19 มค.นี้ว่า มีหลายเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนด้านต่างๆที่สำคัญๆต่อการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ
ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่ที่ทุกๆคนต้องร่วมมือ ร่วมใจ ฝ่าฟันไปให้ได้ สำหรับมาตรการ “เยียวยาโควิด” จากรัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้ และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยรัฐบาลตั้งเป้าจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือนนั้น จะให้ผู้รับผิดชอบแถลงช่วง 14.30 น.โดยเบื้องต้น ครม. อนุมัติตามที่เสนอมา
โดยต่อมา ในเวลา 14.30 น.วันนี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมทีมเศรษฐกิจได้แถลง
มาตรการเยียวยาโควิด-19 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลยืนยันกรอบวงเงิน 2 แสนกว่าล้านบาท เตรียมไว้เพียงพอ
ทั้งนี้มาตรการจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค. 2564 รวมเป็นเงินเยียวยาทั้งหมด
7,000 บาท มติคณะรัฐมนตรี (มติ ครม.) 19 ม.ค.2564 เห็นชอบตามมาตรการบรรเทาความเดือดร้อน ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรคนจน กลุ่มเป้าหมาย 31.1 ล้านคน รูปแบบการใช้จ่ายเงิน จะไม่สามารถเบิกงินสดได้ ต้องนำไปใช้ผ่านระบบ
เพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม( ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) อาหาร และบริการต่างๆ โดยกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) 10,127,587 คน (ที่มีรายได้กว่า 30,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 200 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,300 บาท กลุ่มบัตรคนจน 3,610,436 คน (ที่มีรายได้ระหว่าง 30.000 – 100,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,200 บาท ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับเงินติดต่อกัน 2 เดือน โดยอัติโนมัติไม่ต้องลงทะเบียน
ในขณะที่กลุ่มคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้วยกัน สำเร็จ และผ่านการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค.2564 และกลุ่มที่
ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล 1,736,197 คน คนละ 3,500 บาท เดือน เบื้องต้นจะมีการคัดกรองคุณสมบัติ ต้องมีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 5 แสน บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 3 แสน บาทในปีภาษี 2562 จะมีการส่งข้อความให้ กดรับสิทธิเพื่อยืนยันสิทธิ ไม่ต้องลงทะเบียน ส่วนกลุ่มผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 ม.ค. 2564
ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตุว่า จะมีกลุ่มผู้ไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา ในครั้งนี้ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 ข้า
ราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น