โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มกราคม 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รอง ผอ.สพม.34 พร้อมด้วย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการในสังกัด นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่องการบริหารจัดการเทคนิคการสอน และสื่อการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดย นายสมชาย สันกลกิจ ผอ.โรงเรียนฯ พร้อมด้วย รอง ผอ.โรงเรียน และคณะครู รายงานข้อมูลและให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น