ข่วงคนเตียวหละปูน (ถนนคนเดินลำพูน) พร้อมเปิดแล้ว โดยเริ่มวันแรก ศุกร์ที่ 22 ม.ค. 64

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน  เปิดเผยว่า ข่วงคนเตียวหละปูน (ถนนคนเดินลำพูน) พร้อมเปิดแล้ว
โดย เริ่มวันแรก ศุกร์ที่ 22 ม.ค. 64 และขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ป้องกันอยู่เสมอ เว้นระยะ หมั่นล้างมือ เพื่อสังคมที่ปลอดโควิด-19
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน
โทร. 053 511 013 ต่อ 110


ร่วมแสดงความคิดเห็น