“เจ้าเยาวพรรณ” ผู้มีจิตใจเป็นจิตกุศล นำทีมงาน ทำกิจกรรมช่วยเหลือเด็กกำพร้า “บ้านกิ่งแก้ววิบุลย์สันติ” อีก 1 แห่ง

โดยนอกจาก เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ คนดีที่มีจิตใจเป็นจิตกุศล ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ พร้อมกับคณะกรรมการและสมาชิกจิตอาสา ออกรับบริจาคโลหิตในทุกวันองคารแล้ว ยังรับทำหน้าที่ในการทำกิจกรรมเป็นอาสาสมัคร ออกไปช่วยเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าที่มูลนิธิเด็กพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบุลย์สันติ ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในช่วงเช้าทุกวันพุธ โดยมี คุณหญิง พรรณงาค์ ปาณิกบุตร ประธานมูลนิธิฯ ใหการต้อนรับ

 

จึงอยากรณรงค์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไป รักมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบุลย์สันติด้วยใจรัก เพื่อเด็กๆ ที่กำลังน่ารักน่าเอ็นดูที่เป็นเด็กกำพร้าที่พรากจากพ่อแม่ กำลังรอความเมตตาจากทุกท่านอยู่ตลอดทั้งวัน หรือไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรก็ได้ อาทิ ทำบุญวันเกิด เป็นต้น ขณะนี้มีจำนวนเด็กทั้งหมด 36 คน แยกเป็นชาย 22 คน และหญิง 14 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ 27 คน ที่ดูแลเด็กเหล่านี้ ซึ่งขณะนี้ยังรับบริจาคเลี้ยงอาหารแก่เด็กทุกวัน มื้อไหนก็ได้ มื้อเช้า 400 บาท มื้อกลางวัน 700 บาท และมื้อเย็น 700 บาท แล้วแต่สะสะดวก หรือจะบริจาคเลี้ยงใน 1 วันก็ได้ 3 มื้อ จำนวน 1,800 บาท ดังนั้นจึงขอประกาศเชิญชวนผู้มีจิตกุศล ร่วมทำบุญโดยทั่วกัน ขณะนี้มี น.ส.วรรณี ครุฑใจกล้า อยู่บ้านเลขที่ 1/1 ซอย 1 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บริจาคเงินให้ 2,000 บาท เมื่อวันพุธที่ 13 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น