เพลิงไม้โรงงานลังไม้พินิจ ที่ จ.ลำพูน ยังโชคดีสกัดไฟได้ทันความเสียหายประมาณ 3 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 13:30 น.ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้โรงงานลังไม้พินิจ ของนายพินิจ ชมภูธง บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 4 บ้านต้นปัน ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)หนองหนาม ได้นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน และ ประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 2 คันจาก เทศบาลตำบล(ทต.)บ้านแป้น และ ทต.เหมืองจี้ เข้าระงับเหตุจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทำการดับเรียบร้อยเวลา 14:00 น.

ทั้งนี้ ความเสียหายประมาณ -30,000-บาท(ได้สอบถามเจ้าของผู้เสียหาย) สาเหตุจากการสอบถามเบื้องต้น เหตุมาจากการอบไม้ลังจึงเกิดความร้อนทำให้ไม้ลังเกิดติดไฟขึ้น


ในการนี้ อบต.หนองหนาม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้านต้นปัน ได้ดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น