ฮือฮา “ต้นฟิโลก้านส้ม” ไม้ฟอกอากาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใบละ 2 หมื่นบาท ขายยกกระถาง 5 หมื่นบาท

ผู้สื่อข่าวพาไปที่เรือนมหัศจรรย์พันธ์ไม้ฟอกอากาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ชมไม้ประดับที่สร้างความฮือฮา เพราะราคาสูงลิ่ว ใบของมันเพียงใบเดียวมีราคาถึง 20,000 บาท หรือ หากยกทั้งต้นก็จะมีราคาถึงต้นละ 50,000 บาท

ไม้ฟอกอากาศต้นนี้คือ “ต้นฟิโลก้านส้ม” อยู่ในกลุ่มพันธ์ไม้ฟอกอากาศฟิโลเดรนดอน ในต้นเดียวกันมีใบที่มีลวดลายแตกต่างกัน มูลค่าซื้อขายในวงการไม้ประดับจะอยู่ที่ลวดลาย หากเป็นลวดลายหินอ่อนจะราคาสูงที่สุด อย่างเช่นใบนี้ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร มีราคาถึงใบละ 20,000 บาท รองลงมาคือลวดลายฮาร์ฟ ที่แบ่งสีคนละครึ่งในใบเดียวกัน ราคาใบละประมาณ 15,000 บาท แต่หากเหมาทั้งต้น ต้นนี้จะมีราคาไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
นายธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ บอกว่า ลวดลายของใบก้านส้มด่างเกิดการกลายพันธ์จากต้นเขียว ที่นำไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจนเกิดการกลายพันธ์ จนลักษณะใบจะแตกต่างกัน


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจนกลายพันธ์ดังกล่าว มาจากความสนใจของนักปรับปรุงพันธ์ไม้ที่มีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากต้นเขียวปกติจนได้ผลกลายพันธ์ดังกล่าว ถือเป็นลักษณะที่ดี ในวงการไม้ประดับถือเป็นการกลายพันธ์ที่ได้ราคาเพราะมีความแปลกใหม่และสวยงาม
นายธนวัฒน์ กล่าวว่า ยังมีพันธ์ไม้ฟอกอากาศอีกหลายชนิดที่หาซื้อได้ง่ายและราคาถูก หากนำมาปลูกในพื้นที่อยู่อาศัยให้ถูกหลักคือใต้ร่มเงาไม้ใหญ่หรือชายคาบ้าน ก็จะช่วยกรองฝุ่นควันได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น