ผ่อนคลายต่อเนื่อง ร้านหมูกระทะได้เฮ 21 ม.ค. เป็นต้นไป เปิดบริการแบบบุฟเฟต์ได้แล้ว

วันที่ 20 ม.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งที่ 12/2564 โดยระบุให้ยกเลิกความใน ข้อ 2 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งข้อ 2 ของคำสั่งที่ 1/2564 ระบุว่า ให้ร้านอาหาร ประเภทที่ต้องให้ลูกค้าบริหารตนเอง เช่น บุฟเฟต์ ชาบู หมูกระทะ ต้องจัดให้พนักงานบริการแก่ลูกค้า ห้ามให้ลูกค้าตักอาหารจากจุดบริการร่วมกัน โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น