คนสันติสุขไม่ทิ้งกันร่วมใจต้านภัยโควิด-19 มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดอัตโนมัติแบบมีขาตั้งให้แก่สถานบริการสาธารณสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอสันติสุข นายวิชัย ชัยชนะฉิมพลี ประธานชมรมคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน ได้มอบ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟาเรดอัตโนมัติแบบมีขาตั้ง จำนวน 4 เครื่อง แก่ สถานบริการสาธารณสุข โดยใช้งบประมาณจาก “กองทุนคนสันติสุขไม่ทิ้งกัน”  โดยมี นายนิคม สุนทร สาธารณสุขอำเภอสันติสุข และ จนท.จาก รพ.สต. /สสช. ในเขตอำเภอสันติสุข เป็นผู้รับมอบ เพื่อความสะดวกในการคัดกรองตรวจวัดไข้ผู้มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขดังกล่าว ตามมาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น