จ.แพร่ ขอประชาชนร่วมมืองดการเผาทุกชนิด วันที่ 21-23 มกราคม 2564

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ว่า จากการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โดยมีแม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๒ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ที่ประชุมแจ้งว่าจากการคาดหมายสภาวะอากาศและผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละออง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่าในช่วงวันที่ 21-23 มกราคม 2564 จะเกิดลมเฉื่อยและลมอ่อน ความเร็วลมที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การลอยตัวของฝุ่นละอองต่ำ สภาพอากาศนิ่งและสงบ ส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองอยู่ในระดับค่อนข้างมากถึงมาก ความเร็วลมประมาณ 8 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า โดยข้อมูลคุณภาพค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดแพร่ ในช่วงวันที่ 14-21 มกราคม 2564 อยู่ในช่วง 38-47 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น พบจุดความร้อน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวน พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ สปก. และพื้นที่ชุมชน สะสมรวม 85 จุด จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดแพร่ทุกคน งดการเผาทุกชนิด ทุกพื้นที่ ในวันที่ 21-23 มกราคม 2564 เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อสุขภาพที่ดีของคนจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น