เฮงลิสซิ่งร่วมช่วยเหลือ ด่านสกัดวิกฤตโควิดระลอกใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้น จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการวางมาตรการ คัดกรองตรวจผู้ที่จะเข้าจังหวัดเชียงใหม่ทุกคน ในเส้นทางที่เชื่อมมาจากจังหวัดอื่น ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝ่าวิกฤตโควิดระลอกใหม่นี้ และความเสียสละของอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในการปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงได้เข้ามอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด สนับสนุนจุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสารภี ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่-ลำปาง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น