ผู้ประกอบการเชียงใหม่โอด โควิด-19 ระลอกใหม่กระทบหนัก วอนภาครัฐ-เอกชน ร่วมมือจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการย่านถนนท่าแพ นครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงโควิด 19 ระลอกใหม่ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดย
เฉพาะกลุ่มกิจการที่พัก ร้านค้าที่มีกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว แทบไม่มีรายได้ ยิ่งกิจกรรมงานประเพณีสำคัญ ๆ ในช่วงต้นปีงดจัดหรือรอประเมินสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นงานไม้ดอกไม้ประดับ เทศกาลปี๋ใหม่เมือง “เข้าใจสภาวะช่วงนี้ดีว่า การท่องเที่ยวคงยากที่จะกระตุ้น แต่หากปล่อยสภาพเมือง ที่เคยคึกคัก เป็นเมืองท่องเที่ยวให้ดูไร้สีสัน ยิ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ดังนั้นภาครัฐ ภาคเอกชน ควรร่วมมือกัน ออกแบบจัดกิจกรรม สร้างสีสันเมือง ให้เกิดความเคลื่อนไหว ด้านการใช้จ่ายบ้าง” กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายงานหัตถกรรมพื้นเมือง เชียงใหม่ ย่านตลาดวโรรส เมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า สินค้าที่ผลิตรอคำสั่งซื้อ แทบไม่มี ต้องกระจายสินค้า ให้พรรคพวก เครือญาติ ออกไปขายตามกาดนัด ตลาดต่างจังหวัดบ้าง เพราะจะหวังตลาดงานประเพณีประจำท้องถิ่น ในระยะนี้ ที่พอจะขายได้บ้าง ก็ถูกงดจัดหรือเลื่อนงานออกไป สินค้าค้างสต๊อก เดือดร้อนกันถ้วนหน้า

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศด้านการลงทุน สร้างที่พัก ในเขตเมืองเชียงใหม่ หลายๆทำเลทอง ยังคงมีการพัฒนาก่อสร้างหลาย ๆ โครงการ ในขณะที่กิจการที่พัก โรงแรม ร้านค้า ส่วนหนึ่ง มีการประกาศขาย ปล่อยเซ้ง กรรมการสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (เชียงใหม่ ) ยอมรับว่า มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในสถานการณ์แบบนี้ ต้องเน้นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง รักสุขภาพ ซึ่งสภาพแวดล้อม องค์ประกอบเมืองมีพร้อม จะเห็นได้ว่า ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในช่วงวันหยุด จะมีผู้คนแห่แหนไปพักผ่อน เที่ยวกันเป็นจำนวนมาก เป็นตลาดในพื้นที่
“หากจะมีกิจกรรม กระตุ้นสีสันเมือง ต้องวางมาตรกรทางสาธารณสุขอย่างรัดกุม และการผ่อนปรนมาตรการ เปิดขี้นที่
ตามสถานบันเทิง ร้านอาหาร กาดนัด น่าจะเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นบรรยากาศเมืองได้บ้าง ในระยะยาวด้านการท่องเที่ยวประเมินว่า ไตรมาส 3-4 น่าจะดีขึ้น แต่ภาพรวมการฟื้นตัว ด้านการท่องเที่ยวบ้านเราคงต้องอาศัยเวลาพอสมควร โจทย์ท้าทายตอนนี้คือ ต้องไม่ให้เมืองเงียบเหงา ต้องมีอีเวนท์ กระตุ้นสีสันเป็นระยะๆไม่เช่นนั้นจอดสนิท ผลกระทบจากโควิด-19 จะขยายวงกว้างขึ้น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น