หากจะเดินทางเข้ามาใน จ.เชียงใหม่ จะต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องกักตัวไหม ?

สืบเนื่องจาก คกก.ควบคุมโรค ได้ออกประกาศมาตรการควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดคำถามและข้อสงสัยมากมาย เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งที่มีการแพร่ระบาด และไม่มีการแพร่ระบาดก็ดี หรือแม้แต่เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการเดินทาง

เชียงใหม่นิวส์จึงรวบรวมคำตอบของทุกข้อสงสัยไว้ ดังนี้

 

ในทุกกรณีจะต้องปฎิบัติตามคําสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 / 2564 อย่างเคร่งครัด

สามารถกักตัวได้ที่พักอาศัยส่วนบุคคลได้เลย และต้องยื่นเอกสารรายงานตัวในกรณีที่มาจาก 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด และ 23 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 

 

 

 

 

 

สุดท้าย จังหวัดเชียงใหม่มีประกาศการควบคุมอย่างไรบ้าง ?

คำสั่งที่ 11/2564 ระบุว่า ให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถใช้สถานที่เพื่อการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ไม่เกินเวลา 22.00 น.

คำสั่งที่ 12/2564 ระบุให้ ยกเลิกความใน ข้อ 2 ของคำสั่งที่ 1/2564 ซึ่งระบุไว้ว่า ให้ร้านอาหาร ประเภทที่ต้องให้ลูกค้าบริหารตนเอง เช่น บุฟเฟต์ ชาบู หมูกระทะ ต้องจัดให้พนักงานบริการแก่ลูกค้า ห้ามให้ลูกค้าตักอาหารจากจุดบริการร่วมกัน โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

โดยสามารถอ่านรายละเอียดประกาศมาตรการดังกล่าวทั้งหมดได้ที่  https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1544441/

ร่วมแสดงความคิดเห็น