มกช. เชียงใหม่ เปิดรับ ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2564

ม.การกีฬาแห่งชาติ เชียงใหม่ พร้อมรับ โท-เอก ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี ฯ เผยถึงการเปิดรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 มีกำหนดการ ดังนี้

1. เริ่มรับสมัคร 11 ม.ค. – 25 ก.พ. 64 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ. 5 มี.ค. 64
3. รับสมัครการทดสอบภาษาอังกฤษ. 8-9 มี.ค. 64 4. สอบภาษาอังกฤษ 12 มี.ค. 64
5. ประกาศผลการสอบภาษาอังกฤษ. 15 มี.ค. 64 6. สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์. 20-21 มี.ค. 64
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา. 26 มี.ค. 64 สนใจเข้าชมรายละเอียดได้ที่นี่ http://www.ipecm.ac.th/indexh.php

ส่วนนักศึกษาใหม่ ในระดับ ป.ตรี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้สูงสุด 3 สาขา และมีค่าสมัครดังนี้ สมัคร 1 สาขา 300 บาท สมัคร 2 สาขา 400 บาท และ สมัคร 3 สาขา 500 บาท ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระเงินที่งานการเงินและการบัญชีของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น