รพ.สันทราย ลดแออัด ปรับแผนบริการ ชาวบ้านชื่นชม ร่วมบริจาคพัฒนา รพ.

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากประชาชน ผู้เข้ารับบริการ รพ.สันทราย เชียงใหม่ว่า จำนวนผู้ป่วย ในแต่ละวันมีเป็น
จำนวนมาก เนื่องจากเป็น รพ.บริการ ในหลาย ๆ อำเภอไม่ว่าจะมาจาก อ.เวียงแหง, เชียงดาว,ไชยปราการ, สันทราย เป็นต้น ดังนั้นแนวทางที่ผู้ป่วย ผู้เข้ารับบริการรักษาได้รับคำแนะนำ ในกลุ่มผู้รับยาปกติ ทั้งเบาหวาน, ความดัน ให้เลือกไปรับยาที่โรงพยาบาลตำบล(รพ.สต. ) หรือศูนย์อนามัยชุมชน เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความแออัด และเสียเวลาได้อย่างดี

ทั้งนี้ผู้ป่วย กลุ่มผู้สูงอายุที่มารับบริการ รับยาความดัน, เบาหวาน กล่าวว่า เมื่อครบกำหนดรับยา ต้องมาเข้าคิว ยื่น
เอกสารตั้งแต่เช้ากว่าจะได้รับยา บางครั้งช่วงบ่าย ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งอาจมาจากต่างอำเภอรอบนอกไกลๆ ที่หวังรับบริการที่ดี “โดยรูปแบบบริการตรวจสุขภาพกลุ่มสูงวัย จะมีบรรดาอาสาสมัครสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นระยะๆ อยู่แล้ว การไปรับยาที่ต้องรับประทานประจำต่อเนื่อง พอครบกำหนด ตรวจสุขภาพ ก็จะมีตารางกำหนดตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งรูปแบบวิธีการที่มีการปรับเปลี่ยนช่วยลดเวลาได้มาก”

คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า รพ.สันทราย มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากสถานีอนามัยหนองหาร เมื่อปี 2517 จนเป็นรพ.เล็กๆ ประจำ อ.สันทราย และต่อมากลายเป็นรพ.แม่ข่าย ที่รองรับบริการ ผู้ป่วยจากรพ.ต่าง ๆ อีก ไม่ว่าจะเป็น รพ.เชียงดาว, รพ.สะเมิง, รพ.เวียงแหง, รพ.วันจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ, รพ.แม่แตง, รพ.พร้าว เกิดจากการมีส่วนร่วมของหลายๆ ภาคส่วน ทั้งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และการร่วมบริจาค “ในอนาคตการยกระดับบริการจาก รพ.ขนาด 60 เตียง เป็น รพ.ชุมชนแม่ข่าย ขนาด 120 เตียงขึ้นไป เป็นรพ.ส่งต่อระดับกลาง มีมาตรฐานบริการครอบคลุมทั้ง 6 สาขาหลัก ทั้งอายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูตินรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม วิสัญญีและออร์โธปิติกส์

จะส่งผลดีต่อผู้เข้ารับบริการ แต่งบประมาณที่ได้รับ มีจำนวนจำกัด มีกรอบงบประมาณแต่ละปี หากประชาชน ภาคประชาสังคม จะมีส่วนร่วมพัฒนา รพ.สันทราย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถดำเนินการ ในโครงการ ที่ควรเป็นรพ.ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งการจัดซื้อจัดหา อุปกรณ์ทางการแพทย์สาธารณสุข การเติมเต็ม บุคลากร ในหลายด้านเพิ่มขึ้น และ การก่อสร้าง พัฒนาพื้นที่ซึ่งยังต้องใช้งบอีกมาก อาจจะเป็นรั้วกำแพง รพ., สถานที่รอญาติ ,ลานจอดรถ, สามารถติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ รพ.สันทราย ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร. 053-921-199”

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น