ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นำคณะเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร.ร.บ้านนาตุ้มและบ้านนาอุ่นน่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19

เมื่อบ่ายวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.40 น.ที่โรงเรียนบ้านนาตุ้ม ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลองจ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2(สพป.แพร่ เขต 2) ดร.ศิปภา ปุญชุพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตุ้ม และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนได้มีโอกาสต้อนรับ นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย จันทะสาร และ ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2

ได้มาตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง ตำบลหัวทุ่ง และโรงเรียนบ้านนาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ การติดตาม ตรวจสอบการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมี ดร.ศิปภา ปุญชุพิศาล ผอ.โรงเรียนบ้านนาตุ้ม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องและคณะครูให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม ซึ่งโรงเรียนบ้านนาตุ้มและโรงเรียนบ้านนาอุ่นน่องพร้อมนำไปปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและข้อสั่งการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น