(มีคลิป) ขนส่ง จ.น่าน และ คปภ. เป็นสื่อกลางมอบกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับรถรางระหว่างบริษัทผู้รับประกันภัยกับรถรางในเมืองน่าน 14 คัน

สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เป็นสื่อกลางมอบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถรางระหว่างบริษัทผู้รับประกันภัยกับรถรางในเมืองน่าน 14 คัน
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 14:00 น. ที่บริเวณลานวัดสวนตาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้มีพิธีมอบกรมธรรม์ ประกันภัยสำหรับรถราง จำนวน 14 คัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) มาเป็นสักขีพยานในการมอบกรมทัณฑ์ครั้งนี้

เนื่องจากจังหวัดน่านจะมีนโยบายในเรื่องของการที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว  และจะต้องมีประกันภัย   ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน  ได้ มาช่วยเป็นผู้ประสานงานให้เรื่องของการรวบรวมรถรางทั้งหมดในเมืองน่าน เพื่อจัดทำประกันภัยโดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เป็นสื่อกลางเป็นผู้ที่ประสานงานระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยให้มีการจัดทำประกันภัย พรบ.ประกันภัยภาคบังคับให้กับรถรางในเมืองน่านทั้งหมด 14 คัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวอุ่นใจได้ว่ารถรางเมื่อขึ้นแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บหรือกรณีที่เสียชีวิตก็จะมี พรบ.ประกันภัยคุ้มครอง  ก็เป็นการตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้มาปฏิบัติ

นายศราวุธ ปวนธิ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งจังหวัดน่านกล่าวว่า วันนี้ก็ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานการมอบกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับรถรางที่ให้บริการในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน  ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทวิริยะประกันภัย
ซึ่งได้เห็นความสำคัญของกรณีเกิดอุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยว ทางถนน  ในวันนี้มีตัวแทนในชุมชนต่างๆที่จัดให้มีบริการรถราง  ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการจราจรทางบกจังหวัดน่าน  ก็ได้เห็นความสำคัญในการที่เราจะต้องร่วมมือกันป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากว่ารถรางเองเป็นรถที่ไม่มีทะเบียน แต่ว่าเราได้ตรวจสอบความพร้อมเรื่องความปลอดภัยด้านตัวรถ   ความร่วมไม้ร่วมมือของพนักงานขับรถเอง  ผู้ให้บริการในเรื่องของการจัดให้มีการประกันภัยได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและก็สำนักงานควบคุมคณะกรรมการประสบภัยจากรถ (คปภ)  ร่วมกันทำงานในครั้งนี้  เชื่อมั่นว่าหาก การที่นักท่องเที่ยวมาใช้รถรางเราก็อุ่นใจได้ว่ารถรางเราได้มีการจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย  ในการนี้จึงขอความขอขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัย  ที่ได้เห็นความสำคัญแล้วก็คุ้มครองผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน  นับว่าเป็นโอกาสดีที่พี่น้องชาวน่านหรือผู้ใช้บริการรถรางที่ให้บริการในพื้นที่จังหวัดน่านก็จะได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น