(มีคลิป) ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าเหยี่ยวไฟแม่ทะ วางแผนรับมือปัญหาไฟป่าหมอกควัน พร้อมออกลาดตระเวนในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง หลังค่า PM2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

วันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ที่ฐานบัญชาการเหยี่ยวไฟ ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่า อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดย นายอิศเรศ จิระรัตน์ หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟประจำฐานแม่ทะ ร่วมประชุมวางแผนและทราบแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า พร้อมเตรียมรับมือดับไฟป่าภายในพื้นที่จังหวัดลำปาง

หลังจากในวันนี้ สถานการณ์คุณภาพอากาศ หรือ PM2.5 อยู่ในระดับสีเหลือง-สีส้ม เกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดลำปาง โดยมีสาเหตุมาจากหลายอย่าง เพื่อให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน เพื่อให้การทำงานในด้านต่างๆมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่อง การลดจำนวนการเกิดจุดความร้อน ลดจำนวนวันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ให้ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 50 โดยมีรายงานค่าคุณภาพอากาศรายชั่วโมง จากเครื่องตรวจวัดอัตโนมัติของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ทั้งในอำเภอเมืองลำปาง และอำเภอแม่เมาะ ซึ่งได้รายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ว่าได้มีค่าสูงสุดอยู่ที่ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง 66 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และวัดค่าต่ำสุดได้ที่ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

โดยจะมีการเตรียมมาตรการต่างๆที่เข้มข้น ในการป้องกันการลักลอบเข้าไป จุดไฟเผาป่า หาของป่าโดยวิธีผิดกฏหมายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบดอยพระบาท และแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แต่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ อำเภอแม่เมาะ ซึ่งในส่วนของฝั่งอำเภอเมือง จะได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ร่วมเดินลาดตระเวนจุดเสี่ยงเกิดไฟป่า นอกจากนี้ ยังจะมีการประกาศ 60 วัน ห้ามเผาช่วงมีนาคม-เมษายน 2564 นี้ รวมไปถึงอาจรวมไปถึงประกาศปิดป่า ห้ามเข้าดอยพระบาทอย่างเด็ดขาดในห้วงดังกล่าวอีกด้วย เพื่อจะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า ที่สร้างผลกระทบในหลายๆด้านให้เข้มข้นต่อไป

จากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในจังหวัดลำปาง ในปีที่ผ่านมา จังหวัดลำปางได้มีการแจ้งรายงานการเกิดจุด Hotspots จากดาวเทียมระบบ MODIS และแจ้งเหตุไฟป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมแล้วกว่า 500 ครั้ง ซึ่งปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อบริเวณผืนป่าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายรวมแล้วหลายร้อยไร่ โดยสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ป่าทั้งหมด เกิดจากฝีมือมนุษย์ที่ได้ทำการจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์ หรือหาของป่า และประเด็นสำคัญ คือ การตั้งใจจุดไฟเผาป่าเพื่อสร้างสถานการณ์ ซึ่งในส่วนของการแก้ปัญหาทางจังหวัดลำปาง ได้มีมาตรการป้องกันปัญหาตั้งแต่แรกเริ่ม ของการเข้าสู่หน้าแล้ง ทางจังหวัดลำปางได้พยามดำเนินการทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันให้เกิดการเผาในเขตพื้นที่น้อยที่สุด โดยได้เน้นการทำงานในการประชาสัมพันธ์ การป้องกัน การเตรียมพร้อม การรับมือ และการฟื้นฟู พร้อมวางมาตรการปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น