สจป.3 สาขาแพร่ ร่วม ส่วนป้องกัน และศปม.แพร่ ตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบ่อแก้ว แม่สิน แม่สูง อ.วังชิ้น

เมื่อบ่ายวันนี้ 22 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยการอำนวยการของนายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ป่าไม้แพร่ ได้สั่งการให้นายวีระพงษ์ สิงห์นิกร หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.14 (แม่แปง) ร่วมกับชุดปฎิบัติการพิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่,จนท  .สวนป่า ออป.วังชิ้น,จนท.ตำรวจ ร้อย ตชด.323 กก.ตชด.32 (พะเยา) ,จนท.ตำรวจ สภ.นาพูน ตรวจพบการกระทำผิด ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูงและป่าแม่สิน,ป่าสงวนแห่งชาติฯป่ายมฝั่งตะวันออก จำนวน 2 คดี ดังนี้

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกถางป่า จำนวน 3-1-65 ไร่ บริเณ ป่าหลังหมู่บ้านเปาปมดงยาง ม.7 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ นำส่งดำเนินคดีที่ สภ.นาพูน ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 14.00 น.คดีที่ 10/64 ยึดทรัพย์ที่ 9/64 ลว.22 มค.64

ตรวจยึดไม้กระยาเลยท่อน(ประดู่) จำนวน 13 ท่อน ปริมาตร 1.94 ลบ.ม. บริเณป่าหลังหมู่บ้านสีทิพันธ์ ท้องที่บ้านสีทิพันธ์ ม.9 ต.วังชิ้น จ.แพร่ ส่งดำเนินคดีที่ สภ.วังชิ้น ตาม ปจว.ข้อ 2 เวลา 17.00 น.คดีที่17/64 ยึดทรัพย์ที่ 8/64 ลว.22 มค.64 โดยมี นายวีระพงษ์ สิงห์นิกร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ และนายนิเวศน์ จินดาสถาน พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 เป็นพยาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น