ชมรมเดินวิ่งเชิงดอย 700 ปี ร่วมปรับปรุงห้องน้ำสนาม 2 พร้อมส่งมอบให้ กกท. ภาค 5

วันที่ 23 มกราคม 2564 ณ บริเวณสนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายนพดล เกิ้งบุรี ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ร่วมในพิธีเปิดป้ายและรับมอบห้องน้ำ-ห้องสุขา โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขาด้วยงบบริจาคของชมรมเดินวิ่งเชิงดอย 700 ปี และผู้มีจิตศรัทธา โดยมี นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ประธานโครงการ และคณะกรรมการโครงการ ได้ดำเนินการส่งมอบห้องน้ำ-ห้องสุขา ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่มาออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต่อไป

โดยมี นายนพดล เกิ้งบุรี ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ ร่วมในพิธีเปิดป้ายและรับมอบห้องน้ำ-ห้องสุขา โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องน้ำและห้องสุขาด้วยงบบริจาคของชมรมเดิน-วิ่งเชิงดอย 700 ปี และผู้มีจิตศรัทธา โดยมี นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ ประธานโครงการ และคณะกรรมการโครงการ ได้ดำเนินการส่งมอบห้องน้ำ-ห้องสุขา ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่มาออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต่อไป โดยมี นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.จ.เชียงใหม่ พร้อม ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ กันสุวรรณ์ ผอ. ศูนย์วิทยาศาสตร์ กกท. ภาค 5 มาร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น