เทศกิจเชียงใหม่ ชี้แจ้งห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดบนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์​

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยะดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันการเล่นสเก็ตบอร์ดบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์​จากการตรวจสอบได้พบกลุ่มเด็กที่มานำมาเล่นสเก็ตบอร์บริเวณดังกล่าว​ จึงได้ทำการชี้แจงว่าบริเวณดังกล่าวเป็นที่ห้ามเล่นกีฬาหรือจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเทศบาลฯ รวมถึงทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย ทางกลุ่มเด็กสเก็ตบอร์ด​รับทราบและแยกย้ายกันกลับ

ขอบคุณภาพเพิ่มเติมจาก : เพจสำนักงานเทศกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น