หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลเข้าควบคุมไฟป่า บริเวณป่าติดถนนเลี่ยงเมือง ทางหลวงหมายเลข 108 จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 23 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังพลจาก กองร้อยทหารราบที่ 721 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู เข้าทำการดับไฟป่า และควบคุมไฟป่า พื้นที่ป่าติดถนนเลี่ยงเมือง ทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณเส้นทาง บ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่น เพื่อระงับการขยายของไฟป่า ซึ่งคาดว่าจากนี้ไป คงเฝ้าระวังเรื่องไฟป่า ที่จะรุกลาม เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ประกอบกับการที่ประชาชนกำจัดเชื้อเพลิง จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ช่วยเฝ้าระวังเรื่องการเผาป่า เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ และปราศจากควันไฟ

ร่วมแสดงความคิดเห็น