(มีคลิป) พระพุทธชนะไพรีเสรีไทย พระพุทธรูปหล่อปูนสีขาวมุขวัดพระธาตุตุงคำ ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ที่บ้านทุ่งแค้ว หมู่ 4 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ กำลังมีการก่อสร้างพระพุทธชนะไพรีเสรีไทยองค์ใหญ่ที่วัดพระธาตุตุงคำ  โดยนายทรงวุฒิ สุขกันต์ ตำแหน่งคณะกรรมการและเลขาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดแพร่ CBT Phrae2020 ชาวบ้านทุ่งแค้วและเป็นหัวแรงสำคัญในการก่อสร้างศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตำบลทุางแค้วเล่าถึงความเป็นมาว่า


โครงการดำเนินงานก่อสร้างพระพุทธชนะไพรีเสรีไทยสถานที่พักสงฆ์พระธาตุตุงคำ ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่  เริ่มเดินเรื่องโครงการพร้อมเปิดตัวที่วัดทุ่งแค้วเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560  เริ่มก่อสร้างโครงสร้าง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561ได้ทำพิธีหล่อองค์พระพุทธชนะไพรีเสรีเสรีไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562  จากนั้นทำสีองค์พระพร้อมพิธีบรรจุหัวใจ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการก่อสร้างพระพุทธชนะไพรีเสรีไทย แบบหล่อปูนภายในกลวงขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 24.5 เมตร (รวมฐาน) องค์พระปางมารวิชัย สีขาวมุข เป็นองค์พระชนิดหล่อปูนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดแพร่

โดยนายทรงวุฒิ สุขกันต์ ผู้ริเริ่มโครงการ พร้อมด้วยกัลยาณมิตรและชาวบ้านตำบลทุ่งแค้ว ร่วมแรงร่วมใจสมทบทุนสร้างเพื่อมอบถวายให้พุทธศาสนาและประชาชนทั่วไปกราบสักระบูชา ความมุ่งหมายอละจุดประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นองค์พระประจำตำบลและของชาวอำเภอหนองม่วงไข่ ขณะการก่อสร้างแล้วเสร็จ 60 %


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ พร้อมด้วยนางวันทนา พ่วงบางโพ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ได้มาไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลด้วย

สำหรับอานิสงส์การสร้างพระ เป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และสร้างที่พึ่งทางใจของชาวพุทธ เป็นการชำระหนี้สงค์ที่เคยก่อไว้ในเศษกรรมหลายๆ ชาติ มีส่วนในผลบุญของผู้คนที่กราบไหว้ และผู้ที่มาปฏิบัติธรรม เป็นการสั่งสมทานบารมีเพื่อมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตครอบครัว ร่างกายผิวพรรณจิตใจผ่องใสเบิกบานงดงาม เพิ่มอำนาจวาสนาบริวารให้สูงขึ้น ทั้งในอาชีพและตำแหน่ง

พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลที่แรงกล้าจะร่วมทำบุญตามกำลัง ศรัทธาสามารถโอนเงินทำบุญผ่าน บัญชีกองทุนพระชนะไพรีเสรีพระธาตุตุงคำ ธนาคาร ธกส เลขบัญชี 020-1-9010068-6

ร่วมแสดงความคิดเห็น