พัฒนาชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่จัดโครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ จ.แพร่ และนางอัจฉราปรัชญ์ ศักดิ์ภูริจินดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดการตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

โดยได้รับเกียรติจาด นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ ร่วมพบปะพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านวังหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น