ผู้นำท้องถิ่น ต.หัวฝาย ต.สูงเม่น ต.บ้านเหล่า จังหวัดแพร่ นำกำลังตั้งด่านคุมเข้มโควิด-19 และเฝ้าระวังอุบัติเหตุในชุมชน

เมื่อเช้าวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น.  จากนโยบายของนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ ให้ทุกหมู่บ้านมีการตั้งด่านชุมชนโดยนายพรพิษณุ จันสวัสดิ์ ปลัดอาวุโส อ.สูงเม่น  รักษาราชการแทนนายอำเภอสูงเม่นให้ทุกท้องที่ดำเนินการ

ที่ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางดารารัตน์ หิตการุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.หัวฝาย พร้อมด้วยผู้ช่วยสุทันต์ รุจิระพงศ์ ผู้ช่วยจรัส ฝักฝ่าย กรรมการหมู่บ้าน อสม. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 และให้คำแนะนำตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณทางแยกถนนในหมู่บ้าน   ที่ตำบลสูงเม่นนางกัญญานันท์ ชินสว่างวัฒนกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเม่นพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ)/อปพร /อสม/คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ทำการรณรงค์ให้ประชาชนในหมู่บ้านใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด-19 และสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ออกจากหมู่บ้าน ณ.บริเวณเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน  ที่ตำบลบ้านเหล่านางศิริพร สิทธิเศรษฐ์ กำนันตำบลบ้านเหล่านำคณะกรรมการหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ 4 ร่วมตั้งด่านชุมชนวันจันทร์หน้าที่ทำการกำนันตำบลบ้านเหล่าเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนถนนสัญจรในหมู่บ้านและประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองเรื่องการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19ให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกสู่ชุมชน

ทางด้านผู้ใหญ่อมรรักษ์ อิ่นศิริ นำคณะกรรมการหมู่บ้าน อปพร. บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 ต.บ้านเหล่า ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านรณรงค์สวมหมวกกันน็อกและคาดเข็มขัดนิรภัยและให้คำแนะการใช้หน้ากากอนามัยไปตามสถานที่ต่างๆในชุมชนประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีเหตุการณ์ปกติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น