รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ผ่านตู้ Kiosk

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ใช้ระบบชำระเงินสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิเบิกตรงผ่านตู้ Kiosk ผู้ป่วยจะสามารถใช้สิทธิเบิกตรงและสามารถชำระส่วนเกินสิทธิได้ ผ่านทาง QR code ที่ตู้ Kiosk จำนวน 6 จุด ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยไม่ต้องรอชำระเงินที่ห้องการเงิน ลดระยะเวลารอคอย สะดวก และรวดเร็ว

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ปัจจุบันมีผู้ป่วยใช้สิทธิข้าราชการเบิกตรงกรมบัญชีกลางรพ.มหาราชนครเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก จากสถิติเดือนสิงหาคม 2563 ทีผ่านมา มีผู้ป่วยใช้สิทธิเบิกตรง จำนวนทั้งสิ้น 40,276 ราย โดยที่ผ่านมาระเบียบกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ ทุกครั้งที่ผู้ป่วยใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) หรือเครื่องขออนุมัติสิทธิด้วยบัตรประชาชนทุกราย จึงทำให้ศูนย์รับเงินมีจำนวนผู้ป่วยสิทธิเบิกตรงจำนวนมากที่ต้องรอคิวเป็นระยะเวลานาน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่จึงได้พัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยที่ใช้สิทธิเบิกตรงให้ได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลาการรอคอยในการใช้สิทธิเบิกตรงและการชำระเงินภายในโรงพยาบาล ด้วยการเพิ่มช่องทางการชำระเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิเบิกตรงกรมบัญชีกลางผ่านตู้ Kiosk พัฒนาโปรแกรมของโรงพยาบาลให้เข้ากับเครื่อง EDC Kiosk เบิกตรงธนาคารกรุงไทย  และสามารถชำระเงินส่วนเกินสิทธิผ่านทาง QR Code ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย

ตู้ Kiosk ชำระเงินสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิเบิกตรงได้ตั้งไว้ให้บริการจำนวน 6 จุด ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้แก่ จุดที่1.อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 1 หน้าบันไดเลื่อน ให้บริการ เวลา 10.00น.เป็นต้นไป ,จุดที่ 2.อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 2 หน้าห้องนิติเวช , จุดที่ 3.อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 3 หน้าห้องทำแผล จุดที่ 4.Suandok Xpress Lab ชั้น 1 คลินิก 108, จุดที่5.อาคารศรีพัฒน์ชั้น11 หน้าลิฟท์ ,จุดที่ 6.EID complex (URI)

โดยมีขั้นตอนการใช้บริการ ดังนี้ 1.เลือกเมนูชำระค่าบริการ(เฉพาะสิทธิเบิกตรงกรมบัญชีกลาง) 2.เสียบบัตรประชาชนผู้ป่วยที่ตู้ Kiosk  และกดปุ่มตกลง 3.จอภาพจะแสดงข้อมูลเจ้าของบัตรประชาชน  กดปุ่มยืนยัน 4. เลือกห้องตรวจ กดปุ่มแสดงรายละเอียด 5.หน้าจอจะแสดงรายละเอียด กดปุ่มตกลง 6.ดำเนินการผ่านสิทธิสำเร็จ หากมีส่วนเกินสิทธิจะสามารถเลือกชำระเงินผ่าน QR CODE หรือ ชำระเงินที่ศูนย์รับเงิน 7.เลือกชำระเงินผ่านQR CODE เมื่อชำระสำเร็จ กรุณารอรับใบเสร็จอย่างย่อ กรณีมีค่ายา รอรับยาได้ตามสถานที่ที่แจ้งในใบเสร็จ“

ผู้ป่วยใช้สิทธิข้าราชการเบิกตรงกรมบัญชีกลาง รพ.มหาราชน

ครเชียงใหม่ สามารถชำระเงินผ่านตู้ Kiosk ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติมโทร.053-935158

ร่วมแสดงความคิดเห็น