ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะขาดแคลน พร้อมเชิญชวนคนไทยสุขภาพดีช่วยบริจาคโลหิต

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต สำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย หลังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เกิดภาวะขาดแคลนเลือด และมีปริมาณโลหิตบริจาคลดลงไปถึง 50%
วันนี้ (25 ม.ค. 64) ภาคบริการโลหิตที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ มาทำการรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก จนส่งผลให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เกิดภาวะขาดแคลนเลือด และมีปริมาณโลหิตบริจาคเพียงวันละ 700-900 ยูนิตเท่านั้น ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคนไทยที่สุขภาพดีมาช่วยกันบริจาคโลหิต พร้อมกันนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ 12 แห่ง และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ทุกแห่ง ได้มีมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริจาคโลหิต ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยยังคงรักษามาตรการและสร้างความมั่นใจให้เป็นสถานที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 มีการควบคุม ดูแล รักษาความสะอาด อุปกรณ์ สถานที่ สุขอนามัยของผู้มาบริจาคโลหิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

ร่วมแสดงความคิดเห็น