เชียงใหม่ไม่มีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 รวม 13 วันต่อเนื่องแล้ว อีกเพียงวันเดียว

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ 25 มกราคม 2564
มีผู้ติดเชื้อ 0 ราย
ผู้เสียชีวิต 0 ราย
กลับบ้านแล้ว 19 ราย
รักษาตัวอยู่ใน โรงพยาบาล 4 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อในระลอกใหม่นี้ ยังคงมีจำนวนรวมที่ 23 ราย


ซึ่งล่าสุด จังหวัดเชียงใหม่นั้น ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 รวม 13 วันต่อเนื่องแล้ว อีกเพียงวันเดียวจึงจะถือว่าครบ 14 วัน ผ่านพ้นระยะเวลาฟักตัวของเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้ ยังแนะนำให้ประชาชนทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัด “การ์ดไม่ตก” และปฏิบัติตามวิถี นิว นอร์มอล คือ เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือให้บ่อยด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์ 75% ขึ้นไป
สวมใส่หน้ากากอนามัยเสมอ เมื่อออกไปยังที่สาธารณะ และหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมนุมซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยง

ร่วมแสดงความคิดเห็น