ราษฎร ต.เมืองปอน กว่า 400 ชีวิต ไม่ง้องบจากหน่วยงานรัฐฯ!! ระดมแรงกาย และเงินซื้อปูนฯ พัฒนาปรับปรุงทำถนนเข้าหมู่บ้าน อ.ขุนยวม แม่ฮ่องสอน กันเอง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 ราษฎร 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านแม่ลาก๊ะ บ้านแม่หินหลวง บ้านห้วยไม้ซาง และ บ้านแม่โข่จู ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 400 คน นำโดยนายพรพิชัย วนาสวรรค์ ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ลาก๊ะ นายสุดชาติ ชมชอบดี เป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนหมู่บ้าน กับผู้นำท้องถิ่น อาทิ กำนันผู้ใหญ่ นักการเมืองท้องถิ่น ได้ลงขันระดมเงินคนละเล็กละน้อย ซื้อเหล็ก ปูนซีเมนต์ เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวเป็นหลุ่ม เป็นบ่อเป็นระยะ ๆ ตลอดเส้นทาง เนื่องจากได้รับผลกระทบน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้การสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก ขณะเดียวเมื่อพบประชาชนในหมู่บ้าน ล้มป่วยเป็นหรือเป็นไข้ การนำส่งไปรักษาที่ รพ.ขุนยวม ต้องใช้เวลาเดินเป็นวัน ๆ บางทีเสียชีวิตกลางทางก็เคยปรากฎมาแล้ว โดยเฉพาะฤดูฝน

นอกจากนั้นประชาชนประสบอุบัติเหตุกับถนนเส้นนี้บ่อนครั้ง และต้องเสียเงินเพื่อนำรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เข้าไปซ่อมแซมกับอู่รถเป็นประจำ ทั้งที่รายได้ก็แทบไม่มี แต่ต้องมีรายจ่ายเพื่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สาเหตุหลักเกิดปัญหาสภาพถนนไม่ดีเหมือนที่อื่น

อย่างไรก็ตาม ในโอกาสดังกล่าว แกนนำชุมชน เห็นว่าช่วงประชาชนในพื้นที่ มีเวลาว่างจากการทำไร่ ทำสวนแล้ว จึงมีมติที่ประชุมเห็นว่า สมควรที่จะร่วมไม้ ร่วมมือ ลงแรงกันสักที จึงร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาถนนเข้าหมู่ โดยได้ระดมเงินกันคนละเล็กน้อย คนไม่มีเงินก็ลงแรงแทน เพื่อถนนจะดีกว่าเก่า การสัญจรไปมาของประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่วนกลุ่มสตรีแม่บ้านได้นำผักปลาที่หาได้ตามธรรมชาติมาประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงกลุ่มผู้ชายที่แรง มาร่วมด้วยช่วยกัน ในพัฒนาปรับปรุงถนนในครั้งนี้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หากจะรองบประมาณจากหน่วยงานรัฐฯ คงต้องใช้เวลาอีกนาน หรือหลายรุ่นอายุคนกว่าจะได้มา แต่ ประชาชนในพื้นที่มีจำเป็นที่จะต้องใช้ถนนเพื่อการสัญจรไปมาตลอดเวลา จึงร่วมกันลงมือลงทั้งแรงกาย แรงทรัพย์ เพื่อพัฒนาถนนเข้าหมู่บ้านด้วยตัวเองมีถนนใช้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น