กองบิน 41เข้าร่วมพิธีวันคล้ายสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราช ครบรอบปีที่ 39

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นาวาอากาศเอก ชาญชัย ตั้งประเสริฐ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน 41 ร่วมพิธีถวายพวงมาลัยดอกไม้หอมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราช ครบรอบปีที่ 39 โดยมีพลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ภายในพิธีฯ ประธานในพิธีได้คล้องมาลัยพุ่มข้าวบิณฑ์ (ขวา-ซ้าย) และถวายพวงมาลัยดอกไม้หอมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายสถาปนาค่ายนเรศวรมหาราช ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจค่ายนเรศวรมหาราช และเป็นสิริมงคลต่อหน่วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น