อว.เผยวันนี้ (25 ม.ค. 64) ยอดทั่วโลกติดโควิด-19 แล้วกว่า 100,000,000 คน

 

วันที่ 25 มกราคม 2564 ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รายงานผลการประมวลข้อมูลว่า “ยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั่วโลกได้ถึงระดับ 100,000,000 คน (หนึ่งร้อยล้าน) แล้ว เมื่อคืนวันที่ 25 มกราคม 2564 ซึ่งนับเป็น 391 วัน หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อรายแรก”

 

โรคโควิด-19 นับเป็นโรคติดต่อสำคัญที่จะต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการโรคระบาดที่แพร่ได้อย่างรวดเร็วมาก และรุนแรงไปทั่วโลก และได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติ ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ มีผลต่อทั่วโลกที่การดำเนินชีวิต และกิจกรรมจำนวนมากต้องหยุดชะงักลง การเดินทางเกือบทุกรูปแบบลดลงอย่างมาก มีผู้เสียชีวิตหลายล้านคน เศรษฐกิจถดถอยในเกือบทุกประเทศ ในขณะที่ก็ได้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์อย่างรวดเร็ว และด้วยสถานการณ์วิกฤตที่ยาวนานนับปี ทำให้เกิดการพัฒนาวัคซีนที่รวดเร็วมากที่สุดจากที่เคยมีมา

การระบาดของโรคโควิดยังระบาดแพร่กระจายทั่วโลกโดย ในวันนี้ 25 มกราคม 2564 มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลกถึง 100 ล้านคน ซึ่งการระบาดยังคงขยายตัวต่อไปอีก โดยจากข้อมูลสถิติยังพบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อ 50 ล้านรายแรก ใช้เวลาถึง 311 วัน ในขณะที่ 50 ล้านรายที่ 2 ใช้เวลาลดลงเกือบ 4 เท่า คือใช้เวลาเพียง 80 วันเท่านั้น ขณะนี้มีการเพิ่มขึ้น 10,000,000 รายในเวลาทุก 16 วันหรือ 2 สัปดาห์กว่าเท่านั้น
ในวันที่ทั่วโลกมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 100,000,000 ราย กระทรวง อว. จึงขอสรุป สถิติสำคัญ ดังนี้

แหล่งข้อมูล The New Tok Times, BBC, CNN, Bloomberg, Worldometers, OurworldIndata
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ร่วมแสดงความคิดเห็น