ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจเยี่ยมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64 พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโอกาสนี้ ผบ.นทพ. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกำลังพล, รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย, ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพที่หน่วยให้การสนับสนุน, ปลูกต้นไม้ และให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

โดยมี…พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3, พันเอก ยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับ

ณ นพค.35 สนภ.3 นทพ. บ.เหล่าเจริญเมือง ม.12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น