ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน รับทราบความต้องการ ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64 พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน เพื่อรับทราบความต้องการและปัญหาข้อเท็จจริง ในโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำ หนองมโนราห์ และหนองเขียว ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

โดยมี พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค 3, พ.อ.ยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า พร้อมกับผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณพื้นที่ หนองมโนราห์ ,หนองเขียว
ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น