โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2564 น.ส.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ กันวะนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ สพม.34 นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่องการบริหารจัดการเทคนิคการสอน และสื่อการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยนายวินัย บุญชุ่มใจ ผู้อำนวยการ โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม รายงานข้อมูลและให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว: ศน.ปฏิภาณ โรจน์รุ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น