ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2564

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 คุณกัตติมาศ ศรีรินยา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมจัดจำหน่ายดอกป๊อบปี้ให้แก่ ตรวจคนเข้าเมือง 5, สภ.แม่ปิง, ทต.สุเทพ, สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2564

เนื่องในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีนั้น ถือเป็นวันที่ประชาชนชาวไทย และสังคมทั่วไปได้ระลึกถึงวีรกรรมของทหารไทย ที่ได้ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย ทำให้บางคนต้องตกอยู่ในสภาพพิการทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ ซึ่งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามสิทธิที่ได้รับ แต่ยังไม่เพียงพอต่อสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้จัดทำดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึกออกจำหน่าย โดยนำรายได้ดังกล่าวนำไปช่วยเหลือทหารผ่านศึก

ดังนั้น ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 จึงเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ร่วมช่วยเหลือและร่วมนำดอกไม้ที่ระลึก (ดอกป๊อบปี้) จากมูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาจัดตกแต่งและจัดจำหน่ายให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมหารายได้ในการนำมาช่วยเหลือทหารผ่านศึก และครอบครัวด้วยอีกทางหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น