กกท. สั่งลุยเดินหน้าสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่ ยืนยันไม่ตัดต้นไม้ พร้อมเปิดใช้บริการภายใน มิ.ย ปี 2564

ผู้ว่าการ กกท. เปลี่ยนจุดก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.เชียงใหม่ ยืนยันไม่ตัดต้นไม้ กกท. เปลี่ยนพื้นที่ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ กกท. ภาค 5 จ.เชียงใหม่ เป็นบริเวณสนามวอลเล่ย์บอลชายหาด โดยไม่กระทบในการตัดต้นไม้ออก คาดว่า จะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 268 วัน เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดใช้บริการภายใน มิ.ย ปี 2564

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยถึงกรณี การก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่บริเวณก่อสร้างกระทบจะต้องตัดต้นไม้ออกเพื่อก่อสร้างอาคาร โดยพื้นที่การก่อสร้างมีแนวต้นไม้เป็นจำนวนมาก ทำให้กระทบต่อทัศนียภาพ บรรยากาศการในการพักผ่อนหย่อนใจ และการออกกำลังของผู้มาใช้บริการ ภายใน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

จากกรณีประเด็นดังกล่าว ตนไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจ และพิจารณาปรับบริเวณพื้นที่การก่อสร้างจุดใหม่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดต้นไม้ออก คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร จึงได้ประชุมเพื่อพิจารณาเปลี่ยนจุดการก่อสร้าง มาเป็นบริเวณสนามวอลเล่ย์บอลชายหาด แทนจุดเดิม

และให้ กกท.ภาค 5 สำรวจพื้นที่ภายในสนามกีฬาสมโภช 700 ปี เพื่อรองรับการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมสนามแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาดต่อไป ทั้งนี้ กกท. ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 ล้านบาท เพื่อให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางของการทดสอบสมรรถภาพและการตรวจรักษาร่างกายนักกีฬาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างตามสัญญาเมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 และจะแล้วเสร็จในวันที่ 25 มิ.ย.64.

ร่วมแสดงความคิดเห็น