เมาแล้วขับ ต้นตออุบัติเหตุ ช่วงโควิด-19 ก็ยังไม่ลด เมาขับ เจ็บ ตาย รายวัน

เครือข่ายลดอุบัติเหตุภาคเหนือ (เชียงใหม่ ) รายงานว่า จากความร่วมมือของหลาย ๆ ภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ
ภาคประชาคม และ องค์กร มูลนิธิ เพื่อความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ก็ยังกังวลกับสถิติข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากดื่มเมาแล้วขับ ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงตามเป้าหมาย

“รายงานของศูนย์สารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า เฉพาะปีที่ผ่านมามีคดีรวมทั้งปี 41,327 คดี
นั่นหมายความว่า ในแต่ละวันจะมีคนถูกจับเพราะเมาแล้วขับไม่น้อยกว่า 113 คดี”
จากอุบัติเหตุที่เกิดรายวันตั้งแต่เฉลี่ยเดือนละ 5-6 หมื่นครั้ง เช่น ม.ค.มี 94,313 ราย เสียชีวิต 1,385 คน ใน
จำนวนนี้ พบว่า มีสาเหตุจากการดื่มกว่า 40 % รองลงไปคือ ประมาท และเป็นกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์ มากเป็นอันดับ 1 ปกติแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ เฉลี่ยวันละ4-5 พันครั้ง เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 40-60 ราย สถิติตั้งแต่ต้นปี ในเดือน ม.ค.นี้ พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 72,528 ครั้ง บาดเจ็บ 71,357 ราย เสียชีวิตไปแล้ว 1,171 คน สถิติในส่วนภาคเหนือนั้น เชียงใหม่ ยังติดโผ 1 ใน 10 จังหวัดลำดับท็อปเทนอยู่อันดับ 6 โดยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกว่า 2,533 ครั้ง เสียชีวิต 37 รายและ แม่ฮ่องสอน เกิดอุบัติเหตุตลอดปี น้อยสุด รั้งตำแหน่ง 74 มีอุบัติเหุตุเพียง 272 คั้ง บาดเจ็บราว ๆ
269 ราย เสียชีวิต 3 ราย

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ระบุว่าจากสถิติคดีเมาแล้วขับปี 2563 จากชุดข้อมูลสรุปความปลอดภัยทาง
ถนน: ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ พบว่า การบังคับใช้กฎหมายด้วยการสุ่มตรวจลมหายใจ เป็นวิธีที่มีความคุ้มค่าสูง และสามารถลดการชนที่มีสาเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้ประมาณ 20% ดังนั้น การสุ่มตรวจจับ วัดแอลกอฮอลล์ จึงเป็นอีกมาตรการที่ควรดำเนินการต่อเนื่อง
ด้านมูลนิธิเมาไม่ขับ และ นพ.แท้จริง ศิริพานิช ระบุว่าประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ติดอยู่ใน
ระดับต้น ๆ มาตลอด และหนึ่งในต้นตอของปัญหาอุบัติเหตุคือ เมาแล้วขับขี่รถ จนส่งผลกระทบทำให้เกิดอุบัติเหตุ มีการบาดเจ็บ เสียชีวิตแบบรายวันมาตลอด

 

กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมวินัยจราจร หรือกระตุ้นจิตสำนึกขับรถไม่ทำผิดกฎจราจร ก็ทำมาทุกรูปแบบ แต่ปัญหา
เมาแล้วขับก็ยังเป็นแบบนี้ ควรที่สังคมต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง ถอดบทเรียนที่ผ่านๆมา เพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิตจากปมปัญหานี้
เจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานภาคสนามกับ หน่วยกู้ภัย
หลาย ๆ แห่ง ช่วงที่ผ่านมา ยังพบการดื่มแล้วเมา จนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ ทั้ง ๆ ที่ช่วงโควิด-19 การดื่ม เมาแล้วขับ หรือไปเที่ยวเตร่ตาม ย่านบันเทิง น่าจะลดน้อยลง สถิติก็ยังสะท้อนชุดข้อมูลว่า มีปัญหาแบบเดิม ทั้งๆที่กฎหมาย มีมาตรการลงโทษหนัก มีการตั้งจุดตรวจอย่างเข้มข้นมาโดยตลอด
“แม้ตามย่านสถานบันเทิงในเชียงใหม่ ให้ความร่วมมือตามมาตรการทางสาธารณสุข แต่ต้นตอการเกิดอุบัติเหตุ
บางครั้ง อาจจะสืบเนื่องจากกลุ่มคนดื่ม เหล่านี้ก็ยังทำตัวแบบปกติ เที่ยวดื่มมึนเมา ขับขี่ และเป็นกลุ่มวัยรุ่น ถึงวัยทำงานทั้งนั้น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น