รพ.สวนปรุงส่งทีม MCATT พร้อมรถโมบายคลายเครียด ลงพื้นที่ประเมินเพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชน จ.ระยอง

กรมสุขภาพจิต ได้มอบหมายให้ทีม MCATT โรงพยาบาลสวนปรุง, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6, โรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
ราชนครินทร์, โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ลงพื้นที่ประเมินเพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ด้วยแอพพลิเคชั่น Mental Health Check-in และเครื่องวัดความเครียดเบื้องต้น Biofeedback เพื่อคัดกรองให้คำปรึกษาและเสริมพลังอึด ฮึด สู้ ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19  ระหว่างวันที่ 17-23 มกราคม 2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย, โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และโรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น