(มีคลิป) ทน.เชียงใหม่ ขอเรียนชี้แจง กรณีห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เหตุเกรงทำทรัพย์สินราชการเสียหาย

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า “เทศบาลฯ เข้ม!! ติดป้ายห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เกรงทำทรัพย์สินราชการเสียหาย หากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย” เผยแพร่ทางเพจข่าว ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

เนื่องจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน และมีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อย่างชัดเจน ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขอใช้พื้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงจำเป็นต้องขอให้ประชาชนงดเล่นสเก็ตบอร์ดในพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 พบว่า มีกลุ่มผู้เล่นสเก็ตบอร์ดจำนวนหนึ่ง มาเล่นสเก็ตบอร์ดที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และมีผู้เล่นบางคนเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยท่าทางผาดโผน โดยการนำแผงเหล็กซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการมาวางบนลาน และกระโดดข้าม ตลอดจนกระโดดขึ้นไปบนขั้นบันไดหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ทำให้สเก็ตบอร์ดกระแทกแผ่นหินอ่อนจนแตกเสียหาย

สำหรับประชาชนที่ต้องการพื้นที่ในเล่นสเก็ตบอร์ด เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดให้มีพื้นที่เล่นสเก็ตบอร์ด บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่) นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ของเอกชนที่เปิดให้นำสเก็ตบอร์ดไปเล่นได้ อาทิ ลานประเสริฐแลนด์ ลานใต้สะพานข้ามแยกดอนจั่น หรือ ลานหน้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น