(มีคลิป) จบดราม่า!! ร้องเรียนสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภ.5 สนามกีฬา 700 ปี กกท.สั่งลุยสร้างต่อแล้ว ไม่มีการตัดต้นไม้ใหญ่

วันที่ 27 ม.ค.64 จากกรณีการเสนอข่าว มีผู้ร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสม ของการเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 จ.เชียงใหม่ ภายในบริเวณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ซึ่งใช้งบประมาณในก่อสร้างประมาณ 24 ล้านบาท โดยระบุว่าบริเวณพื้นที่ ที่จะก่อสร้างอาคารดังกล่าว จะต้องตัดตันไม้ขนาดต่างๆ จำนวนกว่า 100 ต้น และทับซ้อนท่อน้ำหลายจุด เกรงว่าจะเกิดความเสียหายทำให้กระทบต่อทัศนียภาพ บรรยากาศในการพักผ่อนหย่อนใจ และการออกกำลังของผู้มาใช้บริการภายในสนามกีฬานั้น

ล่าสุดมีรายงานว่า ผู้ว่าการ กกท. ได้สั่งขยับจุดก่อสร้างไปอีกเล็กน้อย โดยใช้พื้นที่บริเวณสนามวอลเล่ย์บอลชายหาดที่อยู่ติดกัน สร้างแทนโดยไม่กระทบต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้างใดๆ คาดจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 268 วัน พร้อมเปิดใช้บริการภายใน มิ.ย.2564

ดร.กองศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า จากกรณีประเด็นดังกล่าว ตนไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการสำรวจ และพิจารณาปรับบริเวณ พื้นที่การก่อสร้างจุดใหม่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดตันไม้ออก คณะกรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร จึงได้ประชุมเพื่อพิจารณาเปลี่ยนจุดการก่อสร้างมาเป็นบริเวณสนามวอลเล่ย์บอลชายหาดแทนจุดเดิม และให้ กกท. ภาค 5 สำรวจพื้นที่ภายในสนามกีฬาสมโภช 700 ปี เพื่อรองรับการก่อสร้างสนามฝึกซ้อม สนามแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาดต่อไป

ทั้งนี้ กกท. ได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์วิทยศาสตร์ฯ ที่ ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 24 ล้านบาท เพื่อให้เป็นศูนย์วิทยศาสตร์การกีฬาที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางของการทดสอบสมรรถภาพและการตวจรักษาร่างกายนักกีฬาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือ ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างตามสัญญาเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 25 มิ.ย.2564

สำหรับรายละเอียดงานการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 5 นายราเชลล์ ได้ผลธัญญา รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างอาคารฯ ให้ข้อมูลว่า บริษัทสุวรรณพรอพเพอร์ตี้ (2002) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องที่ผู้รับจ้างทำหนังสือขอเปลี่ยนตำแหน่ง ที่จะก่อสร้างอาคารและผังบริเวณการก่อสร้าง ครั้งที่ 2 โดยมีสาระสำคัญที่พิจารณา คือ

1.กกท.ในฐานะผู้ว่าจ้างได้เปลี่ยนตำแหน่งก่อสร้างฯ ครั้งที่ 1 จากที่กำหนดไว้เดิม มายังบริเวณที่เป็นข่าว

2.ผู้รับจ้าง ขอเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ครั้งที่ 2 โดยให้เหตุผลว่า ผู้รับจ้างได้เข้าทำการวางผังหมุดสำหรับตอกเสาเข็ม มีต้นไม้ยืนต้นขนาด ลำต้นประมาณ 2-3 นิ้ว จำนวน 29 ต้น และต้นไม้ใหญ่อีกหลายต้น รวมทั้งมีท่อระบายน้ำ ผ่านแนวใต้อาคาร ทาง กกท. ภาค 5 จึงขอย้ายตำแหน่งฯ กรณีดังกล่าวคณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้รับจ้างกล่าว พบว่า กกท.มิได้มีความประสงค์ขอเปลี่ยนตำแหน่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2 , บริเวณที่จะก่อสร้างฯ ที่เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ได้กำหนดเลี่ยงแนวท่อระบายน้ำแล้ว , จะกระทบต้นไม้ในบริเวณที่จะก่อสร้างใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 48 ต้น ซึ่งต้นไม้เหล่านี้พนักงานกกท. ภาค 5 ได้ปลูกไว้เพื่อให้ร่มเงา เป็นต้นพยุง ต้นมะฮอกกานี ต้นพญาเสือโคร่ง ต้นราชพฤกษ์ ต้นประดู่ ต้นทองกวาว และต้นลำดวน อย่างไรก็ตาม ในสัญญาการก่อสร้างได้ระบุให้ค่าดำเนินการล้อม และย้ายต้นไม้ไว้ด้วยแล้ว (หมายความว่าในการสำรวจกำหนดพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่ต้น ได้คำนึงถึงความสำคัญเรื่องต้นไม้ไว้แล้ว)

3.ตำแหน่งที่ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เป็นที่โล่งขนาดกว้าง 36 เมตร ยาว 54 เมตร ซึ่งพื้นเป็นทรายที่ปรับถมไว้มีความหนาประมาณ 80 ซม. เพื่อรอรับการฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

4.คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอเปลี่ยนตำแหน่งที่จะก่อสร้างฯ ครั้งที่ 2 เป็นความประสงค์ของผู้รับจ้าง มิได้เป็นความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง กรณีให้มีการเปลี่ยนตำแหน่งที่จะก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ผู้รับจ้างขอมา จะส่งผลให้ผู้รับจ้างทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะไม่ต้องไปล้อมหรือย้ายต้นไม้ จะสามารถนำงบประมาณในส่วนนี้ไปเติมเต็มให้โครงการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะช่วยให้โครงการก่อสร้างเสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลา 240 วัน(ตามสัญญา) รวมจำนวนวันที่คณะกรรมการฯเคยให้สิทธิที่จะขยายเวลาการทำงานตามสัญญา ซึ่งเป็นผลจากการสั่งให้เปลี่ยนตำแหน่งที่จะก่อสร้าง ครั้งที่ 1 จำนวน 28 วัน รวมเป็นจำนวน 268 วัน จะส่งผลให้ได้ใช้งานอาคารศูนย์วิทย์ฯได้เร็วขึ้น

การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่จะก่อสร้างครั้งที่ 2 จะไม่ให้ให้เวลาในการทำงานตามสัญญาเพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ที่จะก่อสร้างใหม่ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งขอมา เป็นที่โล่งทำงานได้ง่าย โดยที่ไม่ต้องทำการล้อมย้ายต้นไม้

คณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงมีมติเห็นชอบที่จะเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างฯ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ โดยไม่ให้ระยะเวลา ด้วยเหตุผลที่ผู้รับจ้างสามารถทำงานได้ง่าย และไม่ต้องล้อมย้ายต้นไม้ไปปลูกตามที่ กกก.กำหนด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้เสนอข้อแนะนำให้ กกท. ภาค 5 ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับสนามวอลเลย์บอลชายหาดไว้ด้วย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น