ศบค. เตรียมคลายล๊อคมาตรการ เหลือ “สมุทรสาคร” เข้มงวดสุดที่เดียว เชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ ปรับเป็น “พื้นที่เฝ้าระวัง”

วันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.ชุดเล็ก) ได้เสนอลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เหลือ 1 จังหวัด พร้อมเสนอแนวทางคลายล็อกโควิด-19 รอบใหม่ ลุ้น ศบค.ชุดใหญ่เคาะวันศุกร์นี้

ร่างข้อเสนอพื้นที่ผ่อนคลายการ ใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ประกอบด้วย

1.พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดสูงสุดเหลือ 1 จังหวัด คือ สมุทรสาคร

2. พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง เหลือ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี

3.พื้นที่ควบคุม หรือสีส้ม เพิ่มเป็น 20 จังหวัด
-ภาคเหนือและกลาง 12 จังหวัดไ ด้แก่ ตาก กาญจนบุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี อยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี
-ภาคตะวันออก 8 จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี

4. พื้นที่เฝ้าระวังสูงหรือสีเหลือง เหลือ 17 จังหวัด

  • ภาคเหนือ 6 จังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร สุโขทัย
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
  • ภาคกลางและภาคใต้ 8 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี พังงา สงขลา ยะลา นราธิวาส

5 .พื้นที่เฝ้าระวัง เพิ่มเป็น 35 จังหวัด
-ภาคเหนือ 11 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด เลยอ หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ยโสธรกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
-ภาคใต้ 7 จังหวัด นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ สตูล ตรัง พัทลุง และปัตตานี

ร่างข้อเสนอการปรับพื้นที่ที่ประกาศใช้มาตรการ ควบคุมแบบบูรณาการ โดย ศปก.สธ.

  • ใช้รูปแบบจังหวัดแนวกันชน กับจังหวัดที่มีความเสี่ยง ที่จะมีการกระจายโรคไปพื้นที่อื่น
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด -> ควบคุมสูงสุด -> ควบคุม -> เฝ้าระวังสูง -> เฝ้าระวัง
  • จังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ/จํานวนน้อย และรายอําเภอมีความเสี่ยง ต่อการแพร่โรคภายใน และนอกจังหวัดต่างกัน จังหวัดอาจพิจารณาปรับลด หรือเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการควบคุม แบบบูรณาการ ตามเกณฑ์ รายอําเภอได้

เกณฑ์ใช้ปรับพื้นที่จังหวัด ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ

  • สถานการณ์การระบาดของโรคในจังหวัด (ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7-14-28 วัน) จากแผนที่การระบาด
  • มีแหล่งโรคที่เสี่ยงต่อการกระจายไปพื้นที่จังหวัด-ภูมิภาคอื่น เช่น สถานบันเทิง บ่อน สนามชนไก่
  • จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการลักลอบเดินทางเข้าประเทศ ถึงพื้นที่เขตชั้นในประเทศ
  • มาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน สถานประกอบการ และพบสัดส่วนผู้ติดเชื้อน้อย (<1%, 1-5%)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น