การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 27 มกราคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 118 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช รอง โฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ในพื้นที่กองกำลังนเรศวร มีรายละเอียดการดำเนินการปราบปรามที่สำคัญ ดังนี้.-

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลาประมาณ 17.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากด่านศุลกากรแม่สอด, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ทำการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดอยู่ที่จุดตรวจร่วมบ้านห้วยหินฝน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีรถยนต์ขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง หมายเลขทะเบียนรถจังหวัดนครสวรรค์ ขับผ่านมาที่จุดตรวจ/จุดสกัด จากการตรวจสอบภายในรถพบกล่องพัสดุ จำนวน 7 กล่อง ภายในกล่องมีสิ่งของที่ทำด้วยทองเหลืองและตุ๊กตาไม้ โดยไม่ปรากฏหลักฐานการผ่านขั้นตอนทางศุลกากร

 

ต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 17.40 น. เจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติงานตามข้างต้น ได้ตรวจพบรถยนต์ขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชนอีกแห่งหนึ่ง หมายเลขทะเบียนรถจังหวัดตาก ขับผ่านมาที่จุดตรวจ/จุดสกัด จากการตรวจสอบภายในรถพบกล่องพัสดุ จำนวน 23 กล่อง ภายในกล่องมีเครื่องมือช่างและเลื่อยโซ่ยนต์ โดยไม่ปรากฏหลักฐานการผ่านขั้นตอนทางศุลกากรเช่นกัน เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันอายัดสินค้าดังกล่าวทั้ง 2 กรณี ไว้เพื่อตรวจสอบและให้เจ้าของสินค้านำเอกสารหลักฐานมาสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สอด ต่อไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ในการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายไม่ผ่านการเสียภาษี ทำให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ ไม่มีการตรวจสอบและกักกันโรค รวมทั้งไม่มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนผู้บริโภคได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น