เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาคม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถนนขุนลุมประพาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ประชาคม โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถนนขุนลุมประพาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน ” ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น โดยในที่ประชาคม ซึ่งทางประชาคม ได้มีมติรับโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอน ให้มีความสวยงาม และมีความเป็นระเบียบ


นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนจัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บนถนนขุนลุมประพาส จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บริเวณสามแยกอนุสาวรีย์ พญาสิงหนาทราชา ถึงบริเวณสี่แยกถนนขุนลุมประพาส ตัดกับ ถนนสิงหนาทบำรุง ( สี่แยกกลางเวียง ) ระยะทางประมาณ 750 เมตร งบประมาณ 58 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่สัญจรไปมา โดยการนำสายไฟฟ้า สายสื่อสารต่าง ๆที่พาดบนเสาไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบลงไปไว้ใต้ดิน หรือที่เรียกว่า ระบบเคเบิลใต้ดิน ซึ่งจะลดปัญหาไฟฟ้าดับและกระแสไฟฟ้ารั่ว

สำหรับโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ในปีงบประมาณ 2564-2565 คาดว่าก่อสร้างประมาณเดือน กรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2565 โดยงบประมาณ วงเงิน 58 ล้านบาทแบ่งเป็น 50 ล้านบาท สำหรับงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าแบบใต้ดิน 8 ล้านบาท สำหรับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแบบเหนือดิน รองรับระบบไฟฟ้าแบบใต้ดิน และงานปรับปรุงระบบสื่อสารของ กฟภ.

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น