รวมขั้นตอนที่ประชาชน ต้องทำเพื่อยืนยันสิทธิ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะ พร้อมขั้นตอนวิธีการใช้สิทธิผ่าน “เป๋าตัง”

Timeline รวมขั้นตอนที่ประชาชน ต้องทำเพื่อยืนยันสิทธิ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะ พร้อมขั้นตอนวิธีการใช้สิทธิผ่าน เป๋าตัง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

*กลุ่ม 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กลุ่ม 2 เป๋าตัง ที่ยืนยันตัวตนเปิด G- Wallet ภายใน 27 มกราคม 2564
กลุ่ม 3 ผู้ที่ต้องลงทะเบียนผ่าน Website http://www.xn--b3c4a2a6ch6f.com/

Timeline
29 มกราคม : กลุ่ม 3 ลงทะเบียน
5 กุมภาพันธ์ : กลุ่ม 1 เงินเข้าบัตร และกลุ่ม 2 ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์
8 กุมภาพันธ์ : กลุ่ม 3 ทยอยตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์
12 กุมภาพันธ์ : ปิดลงทะเบียนกลุ่ม 3
18 กุมภาพันธ์ : กลุ่ม 2 และ 3 ใช้สิทธิผ่านเป๋าตังได้

วิธียืนยันตัวตนใน G- Wallet
1. ไปที่หน้าหลัก G- Wallet
2. กด ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข
3. ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน
4. ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน
5. สามารถเข้าสู่หน้าหลัก และใช้สิทธิเราชนะได้

วิธีใช้สิทธิเราชนะผ่าน เป๋าตัง
1. ไปที่หน้าหลัก เราชนะ
2. สแกน QR เราชนะ จากร้านค้าถุงเงิน
3. ตรวจสอบยอดเงินของสินค้า/บริการ
4. ระบุ PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ
5. เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น จะขึ้นสลิปหลักฐานการใช้สิทธิ

ร่วมแสดงความคิดเห็น